Stein ve svých artefaktech citlivě vyvažuje protikladné stránky hmoty: anorganické doplňuje organickým (kovy versus dřevo), průzračné neprůzračným (sklo versus kov), brousitelné tavitelným (kámen, mramor versus kov) a toto vše je uplatněno i v kombinaci tří a více materiálů – příkladem tohoto mohou být insignie pro Pardubickou univerzitu a pro její jednotlivé fakulty, čímž se zabýval postupně již několikátý rok a kde jsou tyto materiály (kov, vzácné dřevo, lité sklo) ve vzájemné rovnováze.”