Kompletní sada insignií sestává z řetězů a žezel pro sedm fakult pardubické univerzity. Při tvorbě návrhu i vlastní realizaci díla vycházel umělec z představy, že žezlo je odznakem a symbolem vlivu univerzity, která má původ ve vědění. Proto žezlo organicky roste z kořenů a vzpíná se ke koruně, listu nebo poupěti na vrcholu. Rektorské žezlo je prohnuté v prostoru a na jeho vrcholu září broušený křišťál ve tvaru pyramidy symbolizující jednotu. Ve vrcholu žezla fakultního se skví fakultní symbol v podobě broušeného barevného skla. Tento symbol je jako jádro ořechu chráněné obalem představujícím univerzitu. Řetěz představuje plynutí nekonečné řeky poznávání, v jejímž proudu se na rektorském řetězu objevují myšlenky jako vyhlazené valouny – acháty vyleštěné v přírodním oblázku. Jejich barevnost ctí symbolicky barvy jednotlivých fakult a symbolicky jsou spojený v toku řetězu v jeden celek. Struktura povrchu závěsu i typ písma připomíná třpyt vody. Levá strana závěsu patří jednotícímu prvku univerzity s vyjádřením hodnosti akademického představitele. Pravá strana charakterizuje fakultu či rektora s příslušným symbolem. Ve spodních dvou polích jsou orámovaných kovových částech zasazeny fasetované, ploché leštěné kameny. Jedná se o velmi zdařilé a moderně pojaté symboly vysokoškolské instituce.