Absolventský film Lindy Vorlíčkové (Fakulta multimediálních komunikací, 2009)