Chudá panna a mladý pán zde žili

Tajně se v noci zasnoubili

Urození rodiče lásce nepřáli

Na daleký hrad chlapce poslali

Kráska pro lásku do studny skočila

Jí křídla, jemu zbyla jen mohyla.